е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Пазарни консултации ПК-2 / 3.7.2018 г.

Пазарни консултации по проект: "Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Приложения № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 15.3ИГРИЩА БРЕЗНИК - КС.xlsx 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № 1 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 14.3ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1.xlsx 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 14.4ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2.xlsx 17.3.2021 г.

Покана за пазарни консултации № ВП-490 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokaza pazarni sportni ploshtadki.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-285 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta UAITFIILD FINANS EOOD.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-286 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta BM-GRUP INJENERING EOOFD.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-290 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferta ALDO OOD.pdf 17.3.2021 г.

Решение за определяне на стойността на разхода № ВП-504 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 4.10.2018 г.

Публикувано на: 04.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 13.tehn proekt2.rar 17.3.2021 г.