е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-95/1/ / 25.11.2016 г.

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: "Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на сградата на Общинска администрация Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0097-C01/10.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0097 "Региони в растеж обновява Общинска администрация Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Други документи № 12-95/1/ / 6.2.2018 г.

Публикувано на: 06.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID -828686 надзор.pdf 24.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-95/1/ / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор 164 19.06.2017 надзор администрация.rar 24.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-95/1/ / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 община.pdf 24.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-95/1/ / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 община.pdf 24.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-95/1/ / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 оценителни протоколи.rar 24.7.2021 г.

Доклад на комисията № 12-95/1/ / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад комисия община.pdf 24.7.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-95/1/ / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране.pdf 24.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-95/1/ / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №5 община 1.pdf 24.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-95/1/ / 18.4.2017 г.

Публикувано на: 18.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица.pdf 24.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-95/1/ / 16.3.2017 г.

Публикувано на: 16.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 24.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-95/1/ / 16.3.2017 г.

Публикувано на: 16.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 24.7.2021 г.

Образци № 12-95/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 24.7.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-95/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID759663 строителен наздор администрация.pdf 24.7.2021 г.

Решения за откриване № 12-95/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 759660 строителен надзор администрация.pdf 24.7.2021 г.

Документация за участие № 12-95/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 24.7.2021 г.