е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка ОП-10 / 24.7.2017 г.

"Доставка на хранителни продукти по 11 обособени позиции за детска ясла "Осми март", Домашен социален патронаж и Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово община Сухиндол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2017 г.
Файлове актуални към: