е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-7 / 10.4.2020 г.

"Медийно отразяване на мероприятия"

Пазарни консултации ПК-6 / 10.4.2020 г.

"Доставка на оборудване"

Пазарни консултации ПК-5 / 10.4.2020 г.

Отпечатване на книга "История на Бяла"

Пазарни консултации ПК-3 / 10.4.2020 г.

"Изработване на Носии"