е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП - 129 / 14.5.2020 г.

"Ремонт на спортна зала "Атанас Комшев", гр. Карнобат

Обществена поръчка ОП-93 / 25.1.2019 г.

"РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ В ГР. КАРНОБАТ"

Обществена поръчка ОП-68 / 23.2.2018 г.

"Ремонт на пешеходни настилки в гр. Карнобат"

Обществена поръчка ОП-44 / 9.6.2017 г.

"Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат"