е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществени поръчки по реда на глава 8а от ЗОП 03-00-103 / 24.9.2014 г.

Изграждане на съоръжения за туристическата и обществена инфраструктура

Обществена поръчка ВП-120 / 15.9.2014 г.

Авторски надзор СМР спортен комплекс "Чорни"

Обществени поръчки по реда на глава 8а от ЗОП 03-00-96 / 15.9.2014 г.

СМР спортен комплекс "Чорни"