е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Договаряне без предварително обявление ДБПрО-1 / 19.9.2019 г.

Доставка на горива за нуждите на Община Брезник за период от 4 години

Пазарни консултации ПК-2 / 15.9.2016 г.

Покана за пазарни косултации

Пазарни консултации ПК-1 / 15.9.2016 г.

Покана за пазарни консултации