е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-5 / 16.4.2020 г.

Обобщена информация по чл.230,ал.1, т.7 от ЗОП

Обществена поръчка ОП-10 / 29.3.2019 г.

Обобщена информация по чл.230 , ал.1 , т.7 от ЗОП