е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка ОП-1 / 2.12.2014 г.

Тестова обществена поръчка