Община Аврен
Вътрешни правила по ЗОП
Всички
Предварителни обявления
Обществени поръчки
Архив
Пазарни консултации
Директно възлагане /чл.20 ал.4. от ЗОП/
Открита процедура ОП-Т-1/01.07.2015
Тестова ОП