е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Договаряне без предварително обявление ОБП-23 / 31.7.2017 г.

"Доставка на един брой лек автомобил тип Джип за нуждите на Община Аврен"

Открита процедура ОП-Т-1 / 1.7.2015 г.

Тестова ОП